Aktuelnosti

Predstavnici UPC učestvovali na High level forumu o digitalizaciji carine u Ruandi

Uprava prihoda i carina Crne Gore učestvovala je na High level forumu „Ubrzanje digitalizacije carinske službe radi podsticanja trgovine u Africi“, koji je održan u Kigaliju, Ruanda 3. i 4. novembra na temu. Domaćin događaja bila je Uprava za prihode i carine Ruande, a organizator je Regionalna kancelarija za izgradnju kapaciteta Svjetske carinske organizacije i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i trgovinske olakšice (GIZ).

UPC Crne Gore je od strane organizatora prepoznata kao jedan od ključnih aktera kada je u pitanju digitalizacija i digitalna transformacija carinske službe i svih zainteresovanih strana u procesu i njeni predstavnici su pozvani da podijele svoja iskustva o digitalizaciji procesa koji prethodi dolasku ekspresnih pošiljki u Crnu Goru.

ruanda 2022 1

Na Forumu su u ime UPC učestvovale Milanka Strunjaš – načelnica Odsjeka za intelektualnu svojinu, zabrane i ograničenja i Maja Racković – šefica CI Aerodrom Podgorica, koje su delegatima kao primjer dobre prakse predstavile projekat koji je UPC uspješno implementirala zajednički sa GIZ- om, a tiče se elektronskog manifesta za ekspresne pošiljke, koji se u Crnoj Gori koristi od početka 2019. godine.

Pored razmjene iskustava i pozitivnih praksi među učesnicima, na Forumu se između ostalog razgovaralo i o trendovima u digitalizaciji na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou, perspektivama i statusu digitalizacije među ključnim akterima, uključujući privatni sektor, regionalne ekonomske zajednice (REC), partnerske vladine agencije, Komisiju Afričke unije i Afričku kontinentalnu zonu slobodne trgovine. Delegati su tokom Foruma razmatrali i mogućnosti koje digitalizacija donosi putem sistema elektronskog plaćanja i trgovine, kroz koordinirani menadžment upravljanja granicom i kontrole rizika zasnovan na informatičkom pristupu, implementaciju elektronskih sertifikata o porijeklu, rješenja za praćenje tranzita i takozvanog sistema „single window“, koji omogućava prekograničnim trgovcima da podnesu sva potrebna dokumenta na istom mjestu, umjesto da moraju da imaju posla sa više agencija na više lokacija kako bi dobili potrebnu dokumentaciju, dozvole i odobrenja za kompletiranje procesa uvoza ili izvoza.

  

Delegacija UPC na regionalnom sastanku direktora carinskih i poreskih uprava ZB

Delegacija Uprave prihoda i carina Crne Gore, koju predvodi v.d. direktora Vladimir Bulajić, učestvovala je na Osmom neformalnom sastanku direktora carinskih i poreskih uprava Zapadnog Balkana, koji je održan 25. i 26. oktobra u Banjoj Luci.

Na ovim sastancima, koji se održavaju dva puta godišnje, predstavnici carinskih i poreskih administracija predstavljaju sprovedene i planirane reforme, koje se realizuju u cilju jačanja saradnje između carinskih službi, ubrzanja carinskih procedura, trgovinskih olakšica i sprječavanja nelegalnih aktivnosti.

Bulajić: Višestruki benefiti koje donosi status ovlašćenih privrednih subjekata

V.d. direktora UPC Vladimir Bulajić predvodi  delegaciju Uprave prihoda i carina Crne Gore, koja učestvuje na “Regionalnoj AEO konferenciji – Unapređenje programa AEO u regionu – prihvatanje kulture digitalnih podataka u cilju stalnih poboljšanja, bolje transparentnosti, jačeg partnerstva i otpornosti”, koja se održava 3. i 4. novembra u Beogradu. Konferencija je organizovana u okviru Projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a sprovodi ga Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).

Konferencija okuplja goste visokog ranga iz državnih uprava i kompanija, kako bi razgovarali o najboljim globalnim, EU i regionalnim praksama u vođenju AEO programa (program ovlašćenih privrednih subjekata) i kako bi ispitali potencijalne mogućnosti za podizanje trgovinskih olakšica u regionu na viši nivo.

V.d. direktora UPC Vladimir Bulajić bio je jedan od panelista na High level panelu, koji je organizovan na temu „Korišćenje analitike podataka za unapređenje AEO programa“, na kom su učestvovali direktori carinskih uprava iz regiona i tom prilikom istakao da je UPC spremna za implementaciju AEO u praksi, ali je neophodno da i privreda sa svoje strane bude spremna, kako bi ostvarili zajedničke benefite.

Zbog toga kontinuirano promovišemo ovaj institut, kako bi pojasnili koje uslove privredni subjekti moraju ispuniti da bi dobili status koji predstavlja najviši stepen partnerstva između carine i privrede. Takođe predstavljamo i benefite koji proizilaze iz ovog statusa, koji su brojni i uključuju međunarodno priznatu pouzdanost firme, brži transport robe do odredišta, olakšice u vezi sa carinskim postupcima i carinskom kontrolom. U svemu ovome imamo podršku GIZ- a koji angažovanjem međunarodnih eksperata pruža dodatnu podršku privrednim subjektima u Crnoj Gori da se pripreme za apliciranje za dobijanje ovog statusa.“

Uz prisustvo Regionalnog udruženja AEO i carinskih uprava CEFTA- e, tokom konferencije je organizovan i dodatni sastanak, koji je imao za cilj zajedničko sagledavanje i razumijevanje trenutne situacije, umrežavanje i definisanje obaveza u smislu jačanja javno - privatne saradnje.

Održana završna konferencija projekta "Podrška Upravi prihoda i carina u pripremi za nadogradnju sistema TARICG- a na najnoviju verziju EU TARIC- a i srodnih ITMS podsistema"

U okviru finalnih aktivnosti projekta ” Podrška Upravi prihoda i carina u pripremi za nadogradnju sistema TARICG- a na najnoviju verziju EU TARIC- a i srodnih ITMS podsistema” danas je u hotelu ”Hilton” u Podgorici održana završna konferencija.

  
Projekat  je  finasiran  iz IPA III  fonda, kao ”Twining light fiche”, u vrijednosti od 250. 000 €, počeo je 02. 02. i traje do 02. 11. 2022.
Na konferenciji su govorili NJ. e. Veselko Grubišić ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori, zamjenica šefa Odjeljenja  za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori Liselotte Isaksson,  Načelnica odsjeka za zaštitu prava intelektualne svojine i praćenje zabrana i ogranicenja UPC Milanka Strunjaš i Jelena Davidović v.d. direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija.

IMG 7834


Rezultate projekta i najvažnije preporuke predstavili su rukovodioci projekta zemlje korisnice Dženana Tuzović iz UPC i zemlje  članice  EU Miroslav Lučić iz Carinske uprave Republike Hrvatske.
Crna Gora  je kao kandidat za pristupanje EU u obavezi da kroz  poglavlje 29 - Carinska unija, razvije i implementira nacionalni sistem koji je potreban Upravi prihoda i carina (UPC) za povezivanje sa IT sistemima zemalja članica EU, kako bi se  omogućila razmjena podataka između Evropske komisije  i država  članica odmah nakon pristupanja Evropskoj uniji. Da bi postigla kompatibilnost i interkonektivnost sa IT sistemima EU, UPC mora raziviti Integrisani tarifni sistem upravljanja ( ITMS), koji obuhvata  sistem  TARIC i sa njim povezane podsisteme (kvote,  nadzor , antidamping i dr.) 

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.