Održana završna konferencija projekta "Podrška Upravi prihoda i carina u pripremi za nadogradnju sistema TARICG- a na najnoviju verziju EU TARIC- a i srodnih ITMS podsistema"

U okviru finalnih aktivnosti projekta ” Podrška Upravi prihoda i carina u pripremi za nadogradnju sistema TARICG- a na najnoviju verziju EU TARIC- a i srodnih ITMS podsistema” danas je u hotelu ”Hilton” u Podgorici održana završna konferencija.

  
Projekat  je  finasiran  iz IPA III  fonda, kao ”Twining light fiche”, u vrijednosti od 250. 000 €, počeo je 02. 02. i traje do 02. 11. 2022.
Na konferenciji su govorili NJ. e. Veselko Grubišić ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori, zamjenica šefa Odjeljenja  za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori Liselotte Isaksson,  Načelnica odsjeka za zaštitu prava intelektualne svojine i praćenje zabrana i ogranicenja UPC Milanka Strunjaš i Jelena Davidović v.d. direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija.

IMG 7834


Rezultate projekta i najvažnije preporuke predstavili su rukovodioci projekta zemlje korisnice Dženana Tuzović iz UPC i zemlje  članice  EU Miroslav Lučić iz Carinske uprave Republike Hrvatske.
Crna Gora  je kao kandidat za pristupanje EU u obavezi da kroz  poglavlje 29 - Carinska unija, razvije i implementira nacionalni sistem koji je potreban Upravi prihoda i carina (UPC) za povezivanje sa IT sistemima zemalja članica EU, kako bi se  omogućila razmjena podataka između Evropske komisije  i država  članica odmah nakon pristupanja Evropskoj uniji. Da bi postigla kompatibilnost i interkonektivnost sa IT sistemima EU, UPC mora raziviti Integrisani tarifni sistem upravljanja ( ITMS), koji obuhvata  sistem  TARIC i sa njim povezane podsisteme (kvote,  nadzor , antidamping i dr.)