Aktuelnosti

Obavještenje o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost- uvođenje snižene stope PDV za menstrualne proizvode i pelene za bebe

U Službenom listu Crne Gore, br.140 od 16.decembra 2022.g. objavljen  je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji je stupio na snagu danom objavljivanja. Navedenim zakonom dopunjen je član 24a na način što su u stavu 1, poslije tačke 17) dodate dvije nove tačke 18) i 19), u skladu sa kojima se na menstralne proizvode i pelene za bebe obračunava i naplaćuje snižena stopa PDV od 7%.

Članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisano je da se snižena stopa PDV na menstralne proizvode primjenjuje od 1.januara 2023.godine, a uzimajući u obzir stupanje na snagu ovog propisa, snižena stopa PDV na pelene za bebe primjenjuje se od 16.decembra 2022.godine. Snižena stopa PDV na pelene za bebe je  implementirana u TARICG, dok će snižena stopa PDV na menstrualne proizvode biti implementirana u odgovarajućem prilogu sa početkom primjene od 01. januara 2023.g.

Tarifne pozicije možete naći OVDJE

Zajedničko saopštenje - Tvinning Light projekat - Crna Gora

Pokretanje EU Tvinning Light projekta „Podrška Upravi prihoda i carina za obezbjeđivanje efikasne i efektivne carinske kontrole na granicama”

Dana 30.11.2022. godine u Upravi prihoda i carina Crne Gore u Podgorici održan je Početni sastanak Tvinning Light projekta „Podrška Upravi prihoda i carina za obezbjeđivanje efikasne i efektivne carinske kontrole na granicama“ finansiranog od strane EU. Projekat zajednički implementiraju Carinska uprava Njemačke i Uprava prihoda i carina Crne Gore, kao zemlje korisnice. Planirano je da projekat traje šest mjeseci sa budžetom od 100.000 eura.

Održan početni sastanak projekta "Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore na unaprjeđenju Carinskog informativnog sistema (CIS)"

U prostorijama Uprave prihoda i carina Crne Gore, 6. decembra 2022. godine održan je početni sastanak projekta "Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore na unaprjeđenju Carinskog informativnog sistema (CIS)". Projekat vrijednosti 410. 000 eura, čije je planirano trajanje 26 mjeseci, finansira se iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA II 2018. Sastanku su prisustvovali predstavnici firme "ZZI" d.o.o. Slovenija, koja zajednički sa UPC implementira ovaj projekat, predstavnici Ministarstva finansija - Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori.

Predstavnici UPC učestvovali na High level forumu o digitalizaciji carine u Ruandi

Uprava prihoda i carina Crne Gore učestvovala je na High level forumu „Ubrzanje digitalizacije carinske službe radi podsticanja trgovine u Africi“, koji je održan u Kigaliju, Ruanda 3. i 4. novembra na temu. Domaćin događaja bila je Uprava za prihode i carine Ruande, a organizator je Regionalna kancelarija za izgradnju kapaciteta Svjetske carinske organizacije i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i trgovinske olakšice (GIZ).

UPC Crne Gore je od strane organizatora prepoznata kao jedan od ključnih aktera kada je u pitanju digitalizacija i digitalna transformacija carinske službe i svih zainteresovanih strana u procesu i njeni predstavnici su pozvani da podijele svoja iskustva o digitalizaciji procesa koji prethodi dolasku ekspresnih pošiljki u Crnu Goru.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.