Aktuelnosti

Obavještenje – Popunjavanje dokaza o porijeklu robe shodno Aneksu 4 Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini-CEFTA 2006

Dopisom br.D-972/2-23 od 01.02.2023.g. obaviješteni ste o početku primjene novih Tranzicionih pravila o porijeklu u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini-CEFTA 2006, na osnovu Odluke CEFTA Zajedničkog komiteta br.1/2021.

Kao što ste već upoznati, shodno navedenoj odluci moguća je primjena sadašnjih PEM pravila porijekla (Prilog I i odgovarajuće odredbe Priloga II) i alternativno tranzicionih pravila, u zavisnosti za koji set pravila se izvoznik opredijeli.

 Kako je primjena instituta pune kumulacije porijekla i povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina, u međusobnoj trgovini između CEFTA strana, moguća i shodno sadašnjim PEM pravilima (u primjeni od 01.07.2019.g. na osnovu Odluke CEFTA Zajedničkog komiteta br.3/2015), kao i shodno tranzicionim pravilima,  u cilju razgraničenja njihove primjene u ovim odvojenim setovima pravila porijekla obavještavamo vas o načinu popunjavanja uvjerenja o kretanju robe EUR.1 i sačinjavanja izjava o porijeklu:

PEM KONVENCIJA

Popunjavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1

Rubrika 2: CEFTA

Rubrika 4:CEFTA/ime CEFTA strane čije je preferencijalno porijeklo; primjer: CEFTA/Crna Gora

Rubrika 7: navod "PEM Convention-Full cumulation" u slučaju primjene pune kumulacije porijekla ili "PEM Convention-DDB", u slučaju primjene povraćaja ili oslobođenja od carine (na engleskom jeziku).

            Sačinjavanje izjave o porijeklu ( origin declaration)

Nakon teksta propisane izjave o porijeklu (bez obzira na jezičku verziju) dodaje se nova rečenica (na engleskom jeziku) koja glasi: "PEM Convention-Full cumulation" u slučaju primjene pune kumulacije porijekla ili "PEM Convention-DDB", u slučaju primjene povraćaja ili oslobođenja od carine.

Primjer izjave na engleskom jeziku: “The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of CEFTA/Montenegro preferential origin”. PEM Convention-Full cumulation ili PEM Convention-DDB.

            TRANZICIONA PRAVILA

Popunjavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1

Rubrika 2: CEFTA

Rubrika 4:CEFTA/ime CEFTA strane čije je preferencijalno porijeklo; primjer: CEFTA/Crna Gora

 

Rubrika 7: navod "TRANSITIONAL RULES"

Sačinjavanje izjave o porijeklu ( origin declaration)

Tekst izjave o porijeklu, u svim jezičkim verzijama, dat je u Aneksu III Tranzicionih pravila.

Primjer izjave na engleskom jeziku:

„The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ....(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of  CEFTA/Montenegro.(2) preferential origin according to the  transitional rules of origin.“

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.