GMSSistem za upravljanje garancijama

Sistem za upravljanje garancijama – GMS

Sistem za upravljanje garancijama – GMS predstavlja aplikativni softver za praćenje i kontrolu obezbjeđenja carinskog duga u tranzitnom postupku i upravljanje garancijama.

Carinski dug i ostala plaćanja u vezi sa prevozom robe u okviru tranzitnog postupka moraju biti uvijek obezbijeđeni, osim ako nije drugačije predviđeno carinskim zakonodavstvom.

Obaveza polaganja obezbjeđenja od strane korisnika postupka može biti:

  • Pojedinačno obezbjeđenje koje važi za jedan tranzitni postupak ili
  • Zajedničko obezbjeđenje koje važi za više tranzitnih postupaka.

Garancija - obezbjeđenje za carinski dug i druga plaćanja u tranzitu će važiti na carinskom području Crne Gore, a u slučaju zajedničkog tranzitnog postupka, u svim potpisnicama Konvencije o zajedničkom tranzitu, preko kojih se sprovodi tranzitni postupak.

Ovdje možete preuzeti dokumetaciju