AKCIZA

Obavještenje za akcizne obveznike

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama (»Sl. list CG« br. 49/22) kojim je uveden u akcizni sistem novi akcizni proizvod, proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu, obavještavate se o sledećem:

Akcizni obveznici, u skladu sa članom 63 Zakona o akcizama (»Sl. list RCG« br. 65/01.....76/05 i »Sl. list CG« 76/08....65/22) dužni su da se registruju i da carinskom organu podnesu prijavu za upis u registar akciznih obveznika, najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje, uskladištavanja, prijema, odnosno otpremanja akciznih proizvoda.

U skladu sa članom 62a pomenutog zakona prijava za upis u registar akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost, odnosno preko internet portala e-carina, postavljenog na internet stranici Uprave prihoda i carina (www.upravaprihoda.gov.me) na kojem su objavljena i  korisnička uputstva.

Takođe, putem gore navedene aplikacije, akcizni obveznik može podnijeti i mjesečni obračun akcize za proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu.

Radi pravilnog podnošenja mjesečnog obračuna akcize, neophodno je da akcizni obveznik  doda proizvode na način što će u kategoriji »Proizvodi korisnika« odabrati tarifni stav svog akciznog proizvoda. Na primjer, iz kategorije »Plastika« je tarifni stav 3923 10 90 10 - Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi, za jednokratnu upotrebu, osim za one koji se koriste kao ambalaža u industriji hrane i pića i za upotrebu u medicinske svrhe. Nakon ovog koraka, omogućeno je da u kategoriji »Obračun akcize« odaberete specifikaciju za akcizne proizvode za koje podnosite mjesečni obračun.

U skladu sa aktom Ministrastva finansija zaveden pod brojem 14335/3-22 kod Uprave prihoda i carina od 16.08.2022. godine. za potrebe uplate akciza na proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu u proizvodnji i u skladištu, otvoreni su uplatni računi:

805-519-49 Akciza na proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu u proizvodnji

805-529-19 Akciza na proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu iz akciznog skladišta

Tehnička podrška korisnicima aplikacije/obveznicima akcize moguća je i putem email adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. kao i na broj tel: 020/442-050

Obavještenje za akcizne obveznike

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, da su dužni da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 076/05 od 16.12.2005, "Službeni list Crne Gore", br. 076/08 od 12.12.2008, 050/09 od 31.07.2009, 078/10 od 29.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 061/11 od 23.12.2011, 028/12 od 05.06.2012, 038/13 od 02.08.2013, 045/14 od 24.10.2014, 008/15 od 27.02.2015, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017, 055/18 od 01.08.2018, 076/20 od 28.07.2020, i 49/22 od 06.05.2022).


Akcizni proizvodi za koji postoji obaveza popisa zaliha, obračuna i uplate razlike akcize, za koje je na dan 01.06.2022.godine, promijenjena akciza su:

  • Cigarete, specifična akciza uvećana je sa 40,5 € na 44 € na 1000 komada cigareta, dok je proporcionalna akciza smanjena sa 27,5% na 26% od njihove maloprodajne cijene, shodno članu 80f.
  • Bezdimni duvanski proizvodi, sa 29,95€ na 100€ po kilogramu duvanske smjese, shodno članu 80j.


Naime, u skladu sa čl 36a, stav 1 Zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete i bezdimne duvanske proizvode, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode, za koje postoji obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom. Izuzeto od stava 1 člana 36a, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.
Proizvodači i uvoznici cigareta, u skladu sa članom 36a Zakona, kada dođe do promjene visine akcize na cigarete, dužni su da na dan prije povećanja visine akcize izvrše popis zaliha cigareta, te da na iste izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom.

Obračun razlike akcize podnosi se korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama(u Modulu „Mjesečni obračuni“ odnosno podmodulu „Obračun razlike akcize“) u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize (znači do 15.07.2022.g).

Napomenemo da je članom 70 Zakona o akcizama predviđena prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa Zakonom.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti, PJ-Ca Podgorica
Carinskoj ispostavi za akcize i posebne poreze:
na telefon: 020/441-845 i 020/442-161
mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Napomena:
*Ugostiteljski objekti nijesu obveznici obračuna i uplate razlike akcize

Obavještenje za akcizne obveznike

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, da su dužni da na dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 076/05 od 16.12.2005, "Službeni list Crne Gore", br. 076/08 od 12.12.2008, 050/09 od 31.07.2009, 078/10 od 29.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 061/11 od 23.12.2011, 028/12 od 05.06.2012, 038/13 od 02.08.2013, 045/14 od 24.10.2014, 008/15 od 27.02.2015, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017, 055/18 od 01.08.2018, 076/20 od 28.07.2020, 049/22 od 06.05.2022).


Akcizni proizvodi za koji postoji obaveza popisa zaliha, obračuna i uplate razlike akcize, za koje je na dan 06.05.2022.godine, promijenjena akciza su:

  • Ostala nepjenušava fermentisana pića – sa 0 eura na 25 eura po hektolitru ostalih nepjenušavih fermentisanih pića, shodno članu 5.Naime, u skladu sa čl 36a, stav 1 Zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju naostala nepjenušava pića, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode, za koje postoji obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom.

Lica koja obavljaju trgovinu na malo ostalih nepjenušavih fermentisanih pića, a koja se prvi put registruju kao obveznici akcize, dužna da podnesu obračun i uplatu razlike akcize nadležnom carinskom organu, u roku do 90 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize(do 30.avgusta 2022.godine).

Napomenemo da je članom 70 Zakona o akcizama predviđena prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa Zakonom.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti, PJ-Ca Podgorica
Carinskoj ispostavi za akcize i posebne poreze:
na telefon: 020/441-845 i 020/442-161
mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Napomena:
*Ugostiteljski objekti nijesu obveznici obračuna i uplate razlike akcize

Saopštenje: Digitalni sertifikat

Za rad sa našim portalima potrebno je da imate kvalifikovani digitalni sertifikat. Radi se o identičnom sertifikatu kakav vaša preduzeća koriste u radu sa Poreskom upravom Crne Gore.

U Crnoj Gori postoje dva CA  tijela koja su autorizovana da izdaju pomenute sertifikate.

  • Pošta Crne Gore
  • Core IT

Vaše kvalifikovane digitalne sertifikate, potrebno je prijaviti za rad sa Upravom carina na sledećem linku.

Na linku imate i Uputstvo kako da dođete do informacija sa sertifikata koje su Vam potrebne.

Na našim portalim za popunjavanje akcznih dokumenata, digitalni sertifikati su Vam potrebni :

  • Da biste se autentifikovali
  • Da biste potpisali elektrnoskim potpisom elektonska dokumenta koja podnosite carinskom organu

Preduslov za navedeno jeste da imate na Vašim računarima instaliran alat-softver za rad sa digitalnim sertifikatima (ovo je većinom Safe Net Autentification client). Ukoliko komunicirate sa Poreskom upravom elektonski, ovaj alat već imate na svojim računarima. Ukoliko ste dobili token po prvi put, on se nalazi u dokumentaciji koju ste dobili sa tokenom.

Sajtovi CA tijela na kojim možete naći više informacija o ovome su:

Pošta Crne Gore: http://www.postacg-ca.me/Uputstvo-za-krajnje-korisnike

CORE IT: https://ca.coreit.me/manual/COREUPTSAC01.pdf


Za potpisivanje dokumenata, na Vašim računarima je potrebno da se instalira softver-alat koji možete naći na sledećem linku. Molimo da ispratite uputstvo koje je priloženo uz ovaj alat.

 

 Logovanje se vrši klikom na logovanje elektronskim certifikatom.

logovanje

 

Obavještenje za akcizne obveznike

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, dužni su da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 076/05 od 16.12.2005, "Službeni list Crne Gore", br. 076/08 od 12.12.2008, 050/09 od 31.07.2009, 078/10 od 29.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 061/11 od 23.12.2011, 028/12 od 05.06.2012, 038/13 od 02.08.2013, 045/14 od 24.10.2014, 008/15 od 27.02.2015, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017, 055/18 od 01.08.2018, 076/20 od 28.07.2020).

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.