AKCIZA

OBAVJEŠTENJE ZA NOVE AKCIZNE OBVEZNIKE – uvoznike i proizvođače negazirane vode i bezalkoholnog piva

Od 1. januara 2024.g. u akcizni sistem Crne Gore uvode se novi akcizni proizvodi, i to:

  • negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i
  • bezalkoholno pivo.

Negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju je proizvod iz tarifne oznake 2202 10 00 20 (Voda, uključujući mineralnu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju).

Bezalkoholno pivo je proizvod iz tarifne oznake 2202 91 00.

Na navede akcizne proizvode akciza se plaća u iznosu od 25,00 eura po hektolitru proizvoda

Akcizni obveznici su uvoznici ovih proizvoda na carinsko područje Crne Gore, kao i proizvođači koji ove proizvode proizvode i stavljaju u promet na teritoriji  Crne Gore.

Kako je Zakonom o akcizama propisano (član 63, st.1), 2) i 3)), da je akcizni obveznik dužan da carinski organ obavijesti o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti zbog koje je dužan da obračunava i plaća akcizu, odnosno da, najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje, uskladištavanja, prijema, odnosno otpremanja akciznih proizvoda, carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika, ovim obavještenjem skrećemo pažnju na blagovremenu registraciju..

Upućujemo nove akcizne obveznike da se upis u registar akciznih obveznika vrši putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost, odnosno preko elektronske aplikacije ecarina.me, na kojoj su objavljena i korisnička uputstva.

Obrazac prijave za upis u registar akciznih obveznika nalazi se u aplikaciji Akcize, a u prilogu prijave podnose se dokumenta potrebna za upis

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.