AKCIZA

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE – popis zaliha zbog promjene visine akcize za duvanske proizvode

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko akciznim proizvodima kojima se na dan 01.jul 2024. godine mijenja visina akcize, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, da su dužni da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01, 012/02 ....., "Sl. list CG", br. 076/08, 050/09......,  49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).

Akcizni proizvod za koji postoji obaveza popisa zaliha, obračuna i uplate razlike akcize, za koje je na dan 01.07.2024.godine uvećana visina akcize je:

 Cigarete:

- specifična akciza uvećana je sa 50,50 eura na 52,00 eura na 1000 komada cigareta, u skladu sa članom 80f stav 1 tačka 13), a u vezi sa članom 50 stav 3 Zakona o akcizama .

-  proporcionalna akciza nije mijenjana.

U skladu sa članom 80 l stav 1 tačka 3), a u vezi sa članom 50b Zakona o akcizama obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona ne može biti manja od 89,00 eura za 1000 komada (Minimalna akciza).

Naime, u skladu sa čl 36a, stav 1 Zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete,  proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama naprijed navedeni akcizni proizvod,  dužni su da izvrše popis zaliha tog proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom o akcizama.

U skladu sa izuzećem propisanim  članom 36a stav 2 Zakona, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nisu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.

Obračun razlike akcize podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UC, putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama (u Modulu „Mjesečni obračuni“ odnosno podmodulu „Obračun razlike akcize“), u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize (znači do 15.08.2024.g). U istom roku akcizni obveznik je dužan da izvrši i uplatu razlike akcize.

Napominjemo da je članom 70 stav 1 tačka 5a) Zakona o akcizama propisana prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu od 500 eura do 1.000 eura, preduzetnika od 1.000 eura do 6.000 eura i fizičko lice od 250 eura do 1.000 eura, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa Zakonom.

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE – Uputstvo za preuzimanje poslednje verzije aplikacije

Obavještavamo akcizne obveznike da je instalirana nova verzija aplikacije Akcize.

 

Uputsvo za preuzimanje iste.

OBAVJEŠTENJE ZA NOVE AKCIZNE OBVEZNIKE – uvoznike i proizvođače negazirane vode i bezalkoholnog piva

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, koji se primjenjuje od 01.januara 2024.g., u akcizni sistem Crne Gore uvedeni su novi akcizni proizvodi, i to negazirana voda i bezalkoholno pivo. Akcizna osnovica za negaziranu vodu i bezalkoholno pivo je hektolitar, a iznos akcize koji se plaća je 25 eura po hektolitru.

Akcizni obveznici su uvoznici ovih proizvoda na carinsko područje Crne Gore, kao i proizvođači koji ove proizvode proizvode i stavljaju u promet na teritoriji  Crne Gore.

Ovim obavještenjem podsjećamo proizvođače negazirane vode i bezalkoholnog piva, da ste dužni da, u skladu sa članovima 13, 33, 34 i 35 Zakona o akcizama (»Sl. list RCG« br. 65/01...76/05; i »Sl. list CG« 76/08...27/23, 125/23), kao i članom 33 Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama (“Sl.list RCG”, br.18/02…“Sl.list CG”, br.18/09….115/20), sami obračunavate akcizu za kalendarski mjesec, te da tako obračunatu akcizu  iskažete u mjesečnom obračunu akcize koji podnosite Upravi carina, najkasnije do 15.dana narednog mjeseca nakon isteka obračunskog perioda.

Mjesečni obračun akcize podnosite korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, na način kako je to dato u uputstvu koje možete pronaći na portalu ecarina.me.

U skladu sa članom 35 stav 1 Zakona o akcizama obračunata akciza za poreski period dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a mora biti plaćena u roku od 15 dana od dana dospijeća.

Obračunata akciza za negaziranu vodu i bezalkoholno pivo se, u skladu sa dopisom Ministrastva finansija zaveden pod brojem 1177/1-24 kod Uprave carina od 05.02.2024. godine, uplaćuje na uplatni račune:

  • broj 805-5102-74 u proizvodnji
  • broj 805-955-02 pri uvozu

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE – popis zaliha zbog promjene visine akcize za duvanske proizvode

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko akciznim proizvodima kojima se na dan 01.januar 2024. godine mijenja visina akcize, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, da su dužni da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01, 012/02 ....., "Sl. list CG", br. 076/08, 050/09......,  49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).

Akcizni proizvodi za koji postoji obaveza popisa zaliha, obračuna i uplate razlike akcize, za koje je na dan 01.01.2024.godine uvećana visina  akcize su:

1. Cigarete:

- specifična akciza uvećana je sa 49,00 eura na 50,50 eura na 1000 komada cigareta, u skladu sa članom 80f stav 1 tačka 12), a u vezi sa članom 50 stav 3 Zakona o akcizama .

-  proporcionalna akciza nije mijenjana.

U skladu sa članom 80 l stav 1 tačka 2), a u vezi sa članom 50b Zakona o akcizama obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona ne može biti manja od 86,00 eura za 1000 komada (Minimalna akciza).

2. Fino rezani duvan

- akciza uvećana sa 55,00 eura na 60,00 eura po kilogramu proizvoda, u skladu sa članom 50 stav 5 alineja 2 Zakona o akcizama.

3. Bezdimni duvanski proizvodi

- akciza uvećana sa 145,00 eura na 190,00 eura po kilogramu duvanske smjese, u skladu sa članom 49a stav 3, a u vezi sa stavom 1 tačka 1 Zakona o akcizama.

Naime, u skladu sa čl 36a, stav 1 Zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete, fino rezani duvan i bezdimne proizvode, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama naprijed navedene akcizne proizvode,  dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom o akcizama.

U skladu sa izuzećem propisanim  članom 36a stav 2 Zakona, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nisu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.

Obračun razlike akcize podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UC, putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama (u Modulu „Mjesečni obračuni“ odnosno podmodulu „Obračun razlike akcize“), u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize (znači do 15.02.2024.g). U istom roku akcizni obveznik je dužan da izvrši i uplatu razlike akcize.

Napominjemo da je članom 70 stav 1 tačka 5a) Zakona o akcizama propisana prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu od 500 eura do 1.000 eura, preduzetnika od 1.000 eura do 6.000 eura i fizičko lice od 250 eura do 1.000 eura, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa Zakonom.

OBAVJEŠTENJE ZA NOVE AKCIZNE OBVEZNIKE – uvoznike i proizvođače negazirane vode i bezalkoholnog piva

Od 1. januara 2024.g. u akcizni sistem Crne Gore uvode se novi akcizni proizvodi, i to:

  • negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i
  • bezalkoholno pivo.

Negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju je proizvod iz tarifne oznake 2202 10 00 20 (Voda, uključujući mineralnu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju).

Bezalkoholno pivo je proizvod iz tarifne oznake 2202 91 00.

Na navede akcizne proizvode akciza se plaća u iznosu od 25,00 eura po hektolitru proizvoda

Akcizni obveznici su uvoznici ovih proizvoda na carinsko područje Crne Gore, kao i proizvođači koji ove proizvode proizvode i stavljaju u promet na teritoriji  Crne Gore.

Kako je Zakonom o akcizama propisano (član 63, st.1), 2) i 3)), da je akcizni obveznik dužan da carinski organ obavijesti o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti zbog koje je dužan da obračunava i plaća akcizu, odnosno da, najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje, uskladištavanja, prijema, odnosno otpremanja akciznih proizvoda, carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika, ovim obavještenjem skrećemo pažnju na blagovremenu registraciju..

Upućujemo nove akcizne obveznike da se upis u registar akciznih obveznika vrši putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost, odnosno preko elektronske aplikacije ecarina.me, na kojoj su objavljena i korisnička uputstva.

Obrazac prijave za upis u registar akciznih obveznika nalazi se u aplikaciji Akcize, a u prilogu prijave podnose se dokumenta potrebna za upis

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.