AKCIZA

OBAVJEŠTENJE ZA NOVE AKCIZNE OBVEZNIKE – uvoznike i proizvođače negazirane vode i bezalkoholnog piva

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, koji se primjenjuje od 01.januara 2024.g., u akcizni sistem Crne Gore uvedeni su novi akcizni proizvodi, i to negazirana voda i bezalkoholno pivo. Akcizna osnovica za negaziranu vodu i bezalkoholno pivo je hektolitar, a iznos akcize koji se plaća je 25 eura po hektolitru.

Akcizni obveznici su uvoznici ovih proizvoda na carinsko područje Crne Gore, kao i proizvođači koji ove proizvode proizvode i stavljaju u promet na teritoriji  Crne Gore.

Ovim obavještenjem podsjećamo proizvođače negazirane vode i bezalkoholnog piva, da ste dužni da, u skladu sa članovima 13, 33, 34 i 35 Zakona o akcizama (»Sl. list RCG« br. 65/01...76/05; i »Sl. list CG« 76/08...27/23, 125/23), kao i članom 33 Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama (“Sl.list RCG”, br.18/02…“Sl.list CG”, br.18/09….115/20), sami obračunavate akcizu za kalendarski mjesec, te da tako obračunatu akcizu  iskažete u mjesečnom obračunu akcize koji podnosite Upravi carina, najkasnije do 15.dana narednog mjeseca nakon isteka obračunskog perioda.

Mjesečni obračun akcize podnosite korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, na način kako je to dato u uputstvu koje možete pronaći na portalu ecarina.me.

U skladu sa članom 35 stav 1 Zakona o akcizama obračunata akciza za poreski period dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a mora biti plaćena u roku od 15 dana od dana dospijeća.

Obračunata akciza za negaziranu vodu i bezalkoholno pivo se, u skladu sa dopisom Ministrastva finansija zaveden pod brojem 1177/1-24 kod Uprave carina od 05.02.2024. godine, uplaćuje na uplatni račune:

  • broj 805-5102-74 u proizvodnji
  • broj 805-955-02 pri uvozu

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.