AKCIZA

Obavještenje za akcizne obveznike

Uredbom o dopunama uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića (Sl.list CG«, br. 64/23)koja je stupila na snagu 26.06.2023.g., omogućeno je da se zbog trenutnog nedostatka na zalihama  akciznih markica za obilježavanje alkoholnih pića iz uvoza (slovna oznaka U), veličine 90 x 19 mm (ambalaža preko 300ml) ista obilježavaju akciznim markicama  veličine 45 x 19 mm (ambalaža do 300 ml).

Stoga, radi efikasnosti u sprovođenju procedure odobravanja i izdavanja akciznih markica,  obavještavamo akcizne obveznike koji naručuju akcizne markice za obilježavanje alkoholnih pića iz uvoza (slovna oznaka U), pakovana u ambalaži preko 300 ml, da, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje akciznih markica, za iste zahtijevaju  akcizne markice  veličine 45 x 19.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.