Aktuelnosti

Obavještenje: Izmjene i dopune Aneksa 4 Centralnovropskog sporazuma o slobodnoj trgovini-CEFTA 2006 i primjena novih „Tranziciona pravila o porijeklu“

Vezano za dopise Uprave prihoda i carina br.D-5222/3-22 od 04.03.2022.g. i br.D-9949/3-22 od 06.05.2022.g., koji se odnose na primjenu „Tranzicionih pravila o porijeklu“ u preferencijalnoj trgovini između Crne Gore i Evropske Unije, kao i Crne Gore i EFTA zemalja, obavještavamo vas sledeće:

Tranziciona pravila o porijeklu  se, počev od 1.februara 2023.godine, takođe primjenjuju  i u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini- CEFTA 2006.

Zakonski osnov za primjenu Tranzicionih pravila  o porijeklu sadržan je u Odluci Zajedničkog komiteta centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini br.1/2021 o izmjenama i dopunama Aneksa 4 Sporazuma CEFTA, uspostavljajući protokol o definiciji pojma „proizvodi sa porijeklom“ i metodama administrativne saradnje iz člana 14 st.1 i 3, i ukidanju i zamjeni Odluke br.3/2013 i Odluke br.3/2015 Zajedničkog komiteta Centralnoevrioskog sporazuma o slobodnoj trgovini („Sl.list CG – Međunarodni ugovori, br.1/22“), čime je, pored sadašnjih PEM pravila porijekla, omogućena alternativna primjena Tranzicionih pravila (sadržana u Prilogu A). Podsjećamo da izvoznik bira koja pravila će koristiti.

Za razliku od Tranzicionih pravila između Crne Gore i Evropske Unije, dogovoreno je da se, u preferencijalnoj trgovini između CEFTA strana, u skladu sa  članom 7 stav 5 Priloga A Aneksa Odluke, kumulacija porijekla proširi i na tekstil i proizvode od tekstila iz Glava 50-63 Harmonizovanog sistema (HS). Podsjećamo da se navedena kumulacija primjenjuje i u preferencijalnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja.

Između CEFTA strana će se primjenjivati isključivo bilateralna kumulacija Tranzicionih pravila do dana objavljivanja matrice o primjeni dijagonalne kumulacije Tranzicionih pravila od strane Evropske komisije, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Na osnovu člana 4 Aneksa ove odluke, zabrana iz Priloga I PEM konvencije ili iz Tranzicionih pravila, koja se odnosi na povraćaj ili oslobođenje od carinskih dažbina (draw back), neće primjenjivati u bilateralnoj trgovini između CEFTA strana. Shodno navedenom, na materijale bez porijekla koji su sadržani u proizvodima sa porijeklom, a stavljeni su u postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, djelimično ili potpuno, carina ili dažbina sa jednakim dejstvom, ukida se obaveze plaćanja carine. Ovo pravilo se primjenjuje na sve materijale bez porijekla upotrijebljene u proizvodnji proizvoda sa porijeklom, uključujući i materijale iz Glava 50-63 HS.

Prilog: Odluka br.1/2021, Prilog

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.