Aktuelnosti

Delegacija UPC na regionalnom sastanku direktora carinskih i poreskih uprava ZB

Delegacija UPC na regionalnom sastanku direktora carinskih i poreskih uprava ZB

Delegacija Uprave prihoda i carina Crne Gore, koju predvodi v.d. direktora Vladimir Bulajić, učestvovala je na Osmom neformalnom sastanku direktora carinskih i poreskih uprava Zapadnog Balkana, koji je održan 25. i 26. oktobra u Banjoj Luci.

Na ovim sastancima, koji se održavaju dva puta godišnje, predstavnici carinskih i poreskih administracija predstavljaju sprovedene i planirane reforme, koje se realizuju u cilju jačanja saradnje između carinskih službi, ubrzanja carinskih procedura, trgovinskih olakšica i sprječavanja nelegalnih aktivnosti.

Na sastanku je predstavljen i presjek stanja u implementaciji Strategije upravljanja rizicima, CEFTA Dodatnog protokola 5, Sporazuma o trgovinskim olakšicama, razvoja SEED- a i drugih aktivnosti koje su preduzimane u oblasti saradnje i digitalizacije carinskih procedura.

Donijeti zaključci odnose se na dalje aktivnosti koje carinske službe treba da preduzimaju u cilju jačanja buduće saradnje u navedenim oblastima.

Sastanak je održan u organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, uz podršku Uprave za prihode i carine Njenog Veličanstva (HMRC UK).

4

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.