Aktuelnosti

Održana završna konferencija projekta

Održana završna konferencija projekta "Podrška Upravi prihoda i carina u pripremi za nadogradnju sistema TARICG- a na najnoviju verziju EU TARIC- a i srodnih ITMS podsistema"

U okviru finalnih aktivnosti projekta ” Podrška Upravi prihoda i carina u pripremi za nadogradnju sistema TARICG- a na najnoviju verziju EU TARIC- a i srodnih ITMS podsistema” danas je u hotelu ”Hilton” u Podgorici održana završna konferencija.

  
Projekat  je  finasiran  iz IPA III  fonda, kao ”Twining light fiche”, u vrijednosti od 250. 000 €, počeo je 02. 02. i traje do 02. 11. 2022.
Na konferenciji su govorili NJ. e. Veselko Grubišić ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori, zamjenica šefa Odjeljenja  za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori Liselotte Isaksson,  Načelnica odsjeka za zaštitu prava intelektualne svojine i praćenje zabrana i ogranicenja UPC Milanka Strunjaš i Jelena Davidović v.d. direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija.

IMG 7834


Rezultate projekta i najvažnije preporuke predstavili su rukovodioci projekta zemlje korisnice Dženana Tuzović iz UPC i zemlje  članice  EU Miroslav Lučić iz Carinske uprave Republike Hrvatske.
Crna Gora  je kao kandidat za pristupanje EU u obavezi da kroz  poglavlje 29 - Carinska unija, razvije i implementira nacionalni sistem koji je potreban Upravi prihoda i carina (UPC) za povezivanje sa IT sistemima zemalja članica EU, kako bi se  omogućila razmjena podataka između Evropske komisije  i država  članica odmah nakon pristupanja Evropskoj uniji. Da bi postigla kompatibilnost i interkonektivnost sa IT sistemima EU, UPC mora raziviti Integrisani tarifni sistem upravljanja ( ITMS), koji obuhvata  sistem  TARIC i sa njim povezane podsisteme (kvote,  nadzor , antidamping i dr.) Projekat je od izuzetnog značaja, imajući u vidu da je obuhvatio pripremne aktivnosti za stvaranje preduslova za buduću fazu povezivanja nacionalnog IT sistema sa evropskim IT sistemom.

IMG 7835

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.