NCTS

Nacionalna primjena Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), u Crnoj Gori

Nacionalna primjena Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), u Crnoj Gori, je odložena zbog tehničkih razloga. Intenzivno se radi na otklanjanju istih. Naknadno ćemo informisati o datumu početka.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.