NCTS

Održana obuka za privredne subjekte o sprovođenju tranzitnog postupka upotrebom NCTS (Novog kompjuterizovanog sistema)

U saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, dana 05.03.2021.godine, održana je obuka za privredne subjekte o sprovođenju tranzitnog postupka upotrebom NCTS (Novog kompjuterizovanog sistema). Ovo je druga obuka, koja je održana u okviru IPA 2014 Projekta za podršku pristupanju Konvenciji o zajedničkom tranzitu i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom. Obuku, na kojoj je učestvovao veći broj privrednih subjekata, a koju su pratili i carinski službenici, držala je Olga Protić, načelnik Odeljenja za tranzit robe pri Upravi carina Srbije.

Obuka je imala za cilj da učesnike bliže upozna sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvencijom o olakšicama u trgovini robom, NCTS-om, kao i sa Sistemom za upravljanje garancijama, koji je razvijen u okviru ovog projekta, a koji će takođe koristiti i poslovna zajednica. Takođe, predstavljene su elektronske poruke koje će se razmijenjivati u okviru NCTS-a, nove uloge carinskih ispostava i pojednostavljenja u tranzitu.

Realizacija Projekta, koji je u završnoj fazi, omogućiće sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država Evropske unije i drugih država članica Konvencije o zajedničkom tranzitu (Velika Britanija, Norveška, Island, Švajcarska, Lihtenštajn, Turska, Sjeverna Makedonija i Srbija). Jedan od uslova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji je i implementacija ovog sistema, koji će smanjiti troškove poslovanja i vrijeme obavljanja spoljnotrgovinskog prometa i dovesti do efikasnijeg sprovođenja tranzitnog carinskog postupka.

Učesnici na obuci su aktivno učestvovali i pokazali veliku zainteresovanost za ovu temu, te će Uprava carina ovakve aktivnosti sprovoditi i u budućem periodu, u cilju blagovremene pripreme privrednih subjekata za sprovođenje tranzitnog postupka, u skladu sa novim propisima čije se usvajanje očekuje tokom ove godine. 

Materijal sa obuke:

 

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.