NCTS

OBAVJEŠTENJE O OBUCI ZA BANKE I ŠPEDITERE

Uprava prihoda i carina, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, dana 20. decembra. 2021. u 12:00 h organizuje obuku za poslovne banke i privredne subjekte na temu ''Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku'' koju će voditi ekspert Oga Protić - Načelnik odjeljenja za tranzitni i izvozni postupak, Uprave carina - Republike Srbije.

Cilj obuke je da se bankama i špediterima bliže opiše proces podnošenja, prihvatanja i odobravanja zahtjeva, oblik i sadržaj garancije za tranzitni postupak, koja će se razlikovati od sadašnje garancije do eventualne naplate carinskog duga u tranzitnom postupku, kao i konkretne obaveze svih pravnih lica koji su dio tog procesa u skladu sa zakonskom regulativom. Ovom prilikom banke će imati mogućnost da postave pitanje i otklone sve nejasnoće u vezi sa izdavanjem budućih bankarskih garancija koji će biti neophodne za sprovođenje tranzitnog postupka.

Obuka se realizuje u okviru IPA Projekta ''Podrška Upravi carina''. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Privredna komora će učešće na obuci obezbijediti putem video linka, kako bi što više učesnika imalo priliku da se upozna sa benefitima Konvencije.

 

U nastavku su pistupni parametri za ZOOM platformu:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/82159013939?pwd=bU5vTGx6c09jNXZyY1Ewcjg5UFcrZz09

Meeting ID: 821 5901 3939

Passcode: 006964

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.