AKCIZNE MARKICE

OBAVJEŠTENJE O NOVOM IZNOSU NAKNADE ZA ŠTAMPANJE AKCIZNIH MARKICA AKCIZNE MARKICE

Poštovani akcizni obveznici,

Obavještavamo vas da od  20.07.2023.g. važe novi iznosi naknade za štampanje akciznih markica po vrsti akciznog proizvoda, i to:

  • Za cigarete  0,00878 eura za 1 komad
  • Za alkohol  0,03095 eura za 1 komad

Podsjećamo da plaćanje naknade za štampanje akciznih markica akcizni obveznici vrše uplatom na žiro račun broj 832-1004-95, otvoren kod Ministarstva finansija. Sa naznakom: Naknada za štampanje akciznih markica,

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.