Uputstvo za slanje serijskog broja certifikata Upravi Carina Crne Gore

Da bi ste došli do serijskog broja Vašeg certifikata, prvi je uslov da na računaru bude instalirana aplikacija „SafeNet Authentication Client“. Obično ta aplikacija bude na CD-u koji dodje zajedno sa Tokenom... Opširnije


Štampa   El. pošta

Related Articles