AKCIZA

Obavještenje za akcizne obveznike

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama (»Sl. list CG« br. 49/22) kojim je uveden u akcizni sistem novi akcizni proizvod, proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu, obavještavate se o sledećem:

Akcizni obveznici, u skladu sa članom 63 Zakona o akcizama (»Sl. list RCG« br. 65/01.....76/05 i »Sl. list CG« 76/08....65/22) dužni su da se registruju i da carinskom organu podnesu prijavu za upis u registar akciznih obveznika, najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje, uskladištavanja, prijema, odnosno otpremanja akciznih proizvoda.

U skladu sa članom 62a pomenutog zakona prijava za upis u registar akciznih obveznika vrši se putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost, odnosno preko internet portala e-carina, postavljenog na internet stranici Uprave prihoda i carina (www.upravaprihoda.gov.me) na kojem su objavljena i  korisnička uputstva.

Takođe, putem gore navedene aplikacije, akcizni obveznik može podnijeti i mjesečni obračun akcize za proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu.

Radi pravilnog podnošenja mjesečnog obračuna akcize, neophodno je da akcizni obveznik  doda proizvode na način što će u kategoriji »Proizvodi korisnika« odabrati tarifni stav svog akciznog proizvoda. Na primjer, iz kategorije »Plastika« je tarifni stav 3923 10 90 10 - Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi, za jednokratnu upotrebu, osim za one koji se koriste kao ambalaža u industriji hrane i pića i za upotrebu u medicinske svrhe. Nakon ovog koraka, omogućeno je da u kategoriji »Obračun akcize« odaberete specifikaciju za akcizne proizvode za koje podnosite mjesečni obračun.

U skladu sa aktom Ministrastva finansija zaveden pod brojem 14335/3-22 kod Uprave prihoda i carina od 16.08.2022. godine. za potrebe uplate akciza na proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu u proizvodnji i u skladištu, otvoreni su uplatni računi:

805-519-49 Akciza na proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu u proizvodnji

805-529-19 Akciza na proizvode od plastike za jednokratnu upotrebu iz akciznog skladišta

Tehnička podrška korisnicima aplikacije/obveznicima akcize moguća je i putem email adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. kao i na broj tel: 020/442-050

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.