Uputstvo za slanje serijskog broja certifikata Upravi Carina Crne Gore

AKCIZNE MARKICE Pogodaka: 1700

Da bi ste došli do serijskog broja Vašeg certifikata, prvi je uslov da na računaru bude instalirana aplikacija „SafeNet Authentication Client“. Obično ta aplikacija bude na CD-u koji dodje zajedno sa Tokenom... Opširnije

Related Articles